Advies en Verkoop

Advies, daar begint het natuurlijk mee. Ik kom bij u ter plekke, en we meten samen de hardheid van het water bij u. Daarna kan ik u precies vertellen welk type waterontharder u nodig heeft.

Installatie

Uw waterontharder moet natuurlijk ook nog geïnstalleerd worden. Dat kom ik persoonlijk doen. Daarbij gebruik ik alleen de allerhoogwaardigste materi-alen. Uw garantie voor zacht water.

Onderhoud

Om langdurig perfect te werken, moet een waterontharder natuurlijk af en toe onderhouden worden. Een jaarlijks onderhoud garandeert u een perfecte werking en lange levensduur.

Herstelling

Mocht er, tegen alle verwachtingen in, toch ooit een defect komen aan uw waterontharder, dan kom ik die persoonlijk herstellen, zodat u heel snel weer zacht water hebt.

Putwaterbehandeling - ontijzering

In de natuur komt ijzer niet voor als metaal, maar steeds onder de vorm van een bodemmineraal. Deze mineralen zijn geassocieerd met zand, zandsteen, en klei.

Ijzer in grondwater of putwater kan onder verschillende vormen voorkomen:

- opgelost geïoniseerd ijzer ( Fe2+ )

- opgelost gecomplexeerd ijzer ( gebonden aan een organische stof , bv humus , veen , ... )

- geoxideerd ijzer ( Fe3+ ) wel , of niet opgelost.

KEUZE VAN DE ONTIJZERING.

Het type ontijzering wordt gekozen in functie van de aard van het ijzer.

WATERANALYSE.

Indien een ontijzering noodzakelijk blijkt , is een wateranalyse ( chemische en bacteriologische ) noodzakelijk .

Gewoonlijk staat in een wateranalyse het totaal ijzer en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de soorten ijzer. Vraag aan het labo het soort ijzer dat aanwezig is.

Aanvullend zijn pH ( zuurtegraad ) en oxideerbaarheid gewenste gegevens.

KEUZE VAN HET TYPE ONTIJZERING.

- Zandfilter : Max 8 ppm Fe ( 1 ppm is 1 mg / liter )

Het water wordt door een beluchtingstank gestuurd zodat het oxideert, daarna wordt het door een zandfilter geleid die het water ontijzerd. Eventueel kan nadien nog een chloordosering uitgevoerd worden.  Na een bepaalde tijd zal de zandfilter een spoeling inzetten om zich te reinigen. Deze techniek wordt voornamelijk in de industrie toegepast .De spoeling gebeurt met water.

- Juraperle-filter : Max 2 ppm Fe.

Juraperle is gemalen kalksteen.

Deze filter wordt enkel toegepast bij een pH waarde van 6 - 7. Deze filter heeft echter een beperkte doorstroomsnelheid. De spoeling gebeurt met water.

- Birmfilter :  Max 4 ppm Fe .

Birm is een geactiveerd puimsteen dat ijzer gemakkelijk filtreert.

Het voordeel hierbij is dat de filter licht en gemakkelijk opspoelt.De spoeling gebeurt met water.

Het nadeel is dat de filter geen contact met een zuur , chloor en waterstofperoxide mag hebben.

- MGS filter ( manganese greensand filter ): Max 6 ppm Fe .

Wordt enkel toegepast voor huishoudelijke ontijzering en is geschikt voor bijkomende chloordosering .

Dit type heeft een hoge ontijzeringscapaciteit. De spoeling gebeurt identiek zoals een waterontharder enkel het zout wordt vervangen door Kaliumpermanganaat ( KMnO4 ) .

- Crystal Right filter  (CR ): Max 15 ppm Fe .

Crystal Right is een kunsmatig mineraal dat zowel ontijzerd, mangaan neutraliseerd, ontkalkt, ammoniak absorbeerd  en de pH corrigeerd .

Een Crystal Right installatie werkt zoals een waterontharder ( ionenuitwisseling ) en regenereerd ook met zouttabletten.

Ondanks de hoge ontijzeringscapaciteit werkt deze installatie enkel bij geïoniseerd ijzer ( Fe 2+ ) . Een test met een mini CR-filter op het binnenkomende water is dan ook noodzakelijk.

Er zijn 2 soorten CR- filters :

CR-100 wordt gebruikt bij een ph waarde van hoger of gelijk aan 6.

Dit type heeft een hogere absorptiecapaciteit voor ammoniak en corrigeert de pH waarde naar neutraal.

CR-200 wordt niet gebruikt bij water met een zuurtegraad lager dan 7 . De uitwisselingscapaciteit ( ontharding , ontijzering ) ligt bij dit type veel hoger .

De spoeling gebeurt met pekelwater aangedreven door een volumetrische sturing .